Haikus

HOMET, Enric. “L’haikú d’El Roure”. El Roure. Ajuntament de Girona & Consell Municipal de la Gent Gran Núm. 43, 1r quatrimestre 2013, p. 29

Els cors bateguen / al compàs de nou ritmes / amb velles fites.