Pedagogia musical

Bapne

Dalcroze

Emile Jacques-Dalcroze (1865-1950)

Kodàly

Zoltán Kodály (Hongria, 1882-1967)

Martenot

Maurice Martenot (1898-1980)

Orff

Carl Orff (1895-1982)

Schafer

Murray Schafer (1933)

Suzuki

Shinichi Suzuki (1898-1998)

Mètode de la Llengua Materna aplicat a la música

El mètode de Shinichi Suzuki es va crear per a educar el talent musical, perquè considerava que no és innat i no depès ni de la raça, el sexe o classe social, sinó que es pot educar i desenvolupar més enllà del què en principi es podria esperar. Arran d’això, va fundar l’Institut per a la Recerca de l’Educació del Talent (TERI).

Tomatis

Alfred Tomatis (1920-2001)

Ward

Justine Bayard Cutting Ward (1879 -1985)

Willems

Edgar Willems (1889-1978) – Jacques Chapuis