Interdisciplinarietat

Tenint en compte una visió polièdrica o calidoscòpica de la realitat, el fet musical no es pot entendre si no és estretament interelacionat amb les altres arts, la cultura, la societat que l’ha produït en un moment concret i amb la vida en general.

La Música, en tant que art, permet l’expressió de sentiments i emocions, d’idees i pensaments; en tant que llenguatge no-verbal, permet la comunicació més enllà de les paraules. Com deia Adous Huxley (1894-1963), “després del silenci, el que més s’acosta a expressar l’inexplicable és la música”. Tot i les seves similituds, cadascuna de les Belles Arts té una forma d’expressió que li és pròpia i una matèria primera de la que parteixen característica. Segons si transcórren en el temps o en l’espai, es poden classificar en arts estàtiques (pintura, escultura i arquitectura) o en arts dinàmiques (música, dansa, poesia i cinema).