Citacions

Aquestes frases i citacions que anirem seleccionant periòdicament ens ajuden a reflexionar sobre el valor de les arts i la música en particular, les seves funcions, la seva essència i la seva interelació entre elles i amb la nostra vida.

A

AMADES, Joan (Etnòleg i folklorista, 1890-1959). “Conflueixen en la cançó dos dels valors més sublimats de l’esperit: la poesia, la forma més subtil de la paraula, i la música, essència superada de totes les emocions, parla dels déus i expressió dels genis, l’únic art que amb la seva intensa emoció traspassa els límits de l’humà, l’únic que practicaven els àngels i l’únic també que fa vibrar i que entenen les bèsties, l’art dels arts per excel·lència que tant fa plorar com riure, que tant amanyaga com fa vibrar” (Folklore de Catalunya. Cançoner, Selecta 1982:19). + info: web de l’Associació Cultural Joan Amades.

Anònim. “L’art sempre ha mantingut estrets vincles amb l’espiritualitat. Els creadors sempre han tractat de recrear en les seves obres els seus pensaments més transcendentals i les divagacions internes, fet que ha atorgat a aquestes composicions la peculiaritat de sobreviure al seu temps, la immortalitat, la capacitat de transcendir en el temps. Gabriel Carrió concreta la relació entre art i espiritualitat al text del catàleg quan diu que l’obra d’art, llavors, es converteix en una mena de redempció; una resposta a les inquietuds essencials: el perquè de l’existència de l’home i el seu paper dins el cosmos“. [Font: "On roman l'esperit" [exposició al Casal Solleric (Palma)]. Bonart, núm. 127, maig 2010, p. 78.]

ARGENTE, Joaquín. ” Mo doy permiso para / haver “ruidos”: / escribir, teclear, / bailar, patalear, / cantar, reír, / suspirar, respirar, gemir, / tararear, silvar… //  El ruido / es la afirmación /de la vida. / Vivir poniendo sordina / a mis acciones / y a mi tiempo / conduce a la aniquilación / de mis capacidades creativas (…) // El movimiento es la vida / y la vida es ruido. // El que no quiere ser molestado / por los ruidos / y las espontáneas afirmaciones / vitales de los niños, / que no los tenga. // Y si los tiene, /  que no los reprima.”.  (Font:  Argente, J. Me doy permiso para… Barcelona: Obelisco, 1999. p. 62)

ARMSTRONG, Louis -Satchmo (trompetista nordamericà, 1901-1971). “Los músicos no se retiran: paran cuando no hay más musica en su interior.” (Font: http://www.mundocitas.com) +info: biografia

B

BINGEN, Hildegard von (abadessa, escriptora, compositora, etc., 1098-1179). “Així com la paraula representa el cos, el cant manifesta l’esperit: ja que l’harmonia celestial revela la Divinitat, i la paraula difon la Humanitat del Fill de Déu” (Font: Scivias, III)

BORDAS CORNET, Núria (professora de música de Secundària). “La música és un dibuix que s’ha de fer sobre un full en blanc, que és el silenci. Un dibuix sobre un full guixat no es pot apreciar bé”. (Font: Fòrum de professorat de la XVII Trobada de Corals de Secundària, Manresa 2011)

BOURBON BUSSET, Jacques de (escriptor, 1912-2001). “Tout est musique. Un tableau, un paysage, un livre, un voyage ne valent que si l’ont entend leur musique” (Tot és música, un paisatge, un llibre, un viatge no tenen cap valor si hom no comprèn la seva música)

BRAQUE, Georges. (pintor francès, 1882-1963).” El jarrón da forma al vacío y la música al silencio”

TINDALL, Blair (oboïsta nordamericà, n. 1960). Diàleg entre Gloria Winsor i Rodrigo de Sousa (director de la Simfònica de Nova York, basat en el director veneçolà Gustavo Dudamen)
G. (Canturrea por la habitación)
R. ¡Gloria, pero qué nos ocultabas…?
(…)
G. Siempre he soñado con cantar en público otra vez.
R. Pues deberías. ¿Por qué no lo haces?
G. No podría
R. ¿Por qué no?
G. ¡Porque estoy rodeada de los músicos más brillantes del mundo! Yo no soy una artista como vosotros. Solo soy un amateur.
R. Amateur… lo dices como si fuera una palabra fea o algo así. Pero amateur procede le verbo latino “amare”, es decir, amar. Amar, hacer algo por amor (…) Gloria, somos notas en este preocioso concierto de la existencia. Si no sonamos nosotros, nadia nos toca. !Quiero oir a Gloria Antoniete cantar otra vez, en público!
(Font: Sèrie de televisió d’Amazon basada en Mozart in the Jungle: Sex, Drugs, and Classical Music (2005), memòries escrites per l’oboïsta Blair Tindall)

BROWNING, Robert (escriptor britànic, 1812-1889 ). “El que escucha música siente que su soledad, de repente, se puebla”. (Font: http://www.mundocitas.com)

BUERO VALLEJO, Antonio (escriptor espanyol, 1916-2000). “Cuando no me ve nadie, como ahora, gusto de imaginar a veces si no será la música la única respuesta posible para algunas preguntas”. (Font: http://www.mundocitas.com)

C

CAGE, John (compositor, 1912-1992). “Antes, cuando alguien decía que la música que yo presentaba era experimental, protestaba. Me parecía que los compositores sabían lo que hacían, y que los experimentos fueron llevados a cabo antes de terminar la obra, como los bocetos preceden a la pinturas y los ensayos a las representaciones. Pero, pensándolo mejor, me di cuenta de que existe generalmente una diferencia esencial entre componer una pieza musical y escucharla. Un compositor conoce su obra como un leñador conoce un sendero por el que ha pasado una y otra vez, mientras que un oyente se enfrenta a la misma obra como alguien que está en el bosque y se enceuntra una planta que ho ha visto nunca.” (Font: “Música experimental”. En: Silencio [Silence, 1961] . Madrid: Árdora, 2002)

CASALS, Pau (violoncel·lista, 1876-1973). “La música, aquest meravellòs llenguatge universal, hauria de ser font de comunicació entre tots els homes”. + info: web de la Fundació Pau Casals

CASTANET, Pierre Albert (compositor i musicòleg). “L’intèrpret es presenta conscientment com el guia espiritual desvergonyit, el mèdium zelós, el vector fervent, el portador profitós que materialitza el pensament del creador a l’escena davant un platea que escolta”. (Font: “L’Europa dels festivals 1950-1970″. Dins: Nexus núm. 37: “La Música contemporània: nous reptes a Catalunya i a Europa”. Barcelona. Primavera 2007)

COPLAND, Aaron (compositor, 1900-1990) “The more I live of music then more I am convinced that it is the freely imaginative mind that is at the core of all vital music making and music listening” (Com més visc la música, més convençut estic de que és l’esperit lliurement imaginatiu el que es troba en el cor de tota careació musical i de tota escolta viva de la música). +info: El poder de la palabra.

CH

CHILLIDA, Eduardo (escultor, 1924-2004). “También J. S. Bach (otra mar) es mi maestro. Me reveló las sutiles relaciones entre el tiempo y el espacio, el poder expansivo del tiempo audible y su relación con el espacio conformador o conformado, positivo o negativo. Quizás una anécdota nos puede ayudar. Entrando por primera vez en Santa Sofía, tuve la impresión de estar entrando en los pulmones de J.S.Bach. Aquel espacio poderoso y expansivo parece haber sido el arquitecto de esa obra. En la que el contenido (espacio) ha producido el continente, la arquitectura” (Font: Escritos. Madrid. La Fábrica, 2005:111).

“Juan Sebastian Bach, saludo moderno como las olas, antiguo com la mar; siempre nunca diferente pero nunca siempre igual”

“Escultura y música tienen el mismo espacio sonoro y siempre naciente.”

“La musique est une loi morale. Elle donne une âme à l’univers, des ailes à la pensée.  Un essor à l’imagination, un charme à la tristesse, la gaieté a la vie à toutes choses. Elle est l’essence de l’ordre et éleve vers tout ce qui est bon, juste et dont elle esta forme invisible mais cependent éblouissante et passionnée, éternelle.” (citació de Plató)

Dins l’exposició Los libros de artista de Chillida: una constelación estética, Biblioteca Nacional, Madrid 2007 +info1, +info2

D

DEBUSSY, Claude-Achille (compositor francès, 1862-1918) “La música es l’aritmètica dels sons, com l’òptica és la geometria de la llum”. +info: El poder de la palabra.

DAUDET, Alphonse (escriptor francès, 1840-1897). “He leído que la música es el único lenguaje universal, y no estoy de acuerdo, pues observo que en este lenguaje las distintas generaciones nunca se entienden.” (Font: http://www.mundocitas.com)

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. Generalitat de Catalunya. “La música és un llenguatge artístic. Com a llenguatge permet la comunicació (emissió i recepció, i com a art permet l’expressió de sentiments, sensacions, emocions. Només per això ja queda justificada la inclusió de l’àrea de Música en el currículum de les etapes d’ensenyament obligatori” (Font: Cançons populars i tradicionals a l’escola. Propostes didàctiques i metodològiques)

DOMINGO, Plácido (cantant -tenor- i director d’orquestra). “La vida está LLENA DE SONIDOS. Para 500 millones de personas NO” (Font: campanya de la Fundació Hear The World, una iniciativa de Phonak)

E

ELGAR, Edward William (compositor, 1877-1934). “Hi ha música a l’aire, música al nostre voltant; el món està ple de música i, senzillament, prens la que necessites”. +info: El poder de la palabra.

F

FALLA, Manuel de (compositor espanyol, 1876-1946). “Error funesto es decir que hay que comprender la música para gozar de ella. La música no se hace, ni debe jamás hacerse para que se comprenda, sino para que se sienta.” +info: Manuel de Falla, pàgina oficial.

FIALA, B. “Es en la música dónde se ve con toda la pureza el fondo del alma, que normalmente está camuflada con la pequeñez de esta vida, que en muchas ocasiones nos da otra cara, aunque sólo sea superficial”. (Font: Carta personal de B. F. , Madrid, 22/09/84)

G

GALA, Antonio (escriptor espanyol, 1930): : “Las pausas de la música, son música también” (Font: El don de la palabra+ info: Antonio Gala, pàgina oficial.

GALA, Antonio (escriptor,): “… Es la misma sensación de humildad y de grandeza, de plenitud y de vacío, que tuve dentro de la Mezquita de Córdoba: toda música cesa, pero para dejar el silencio imprescindible donde ha de levantarse la verdadera música, la que nocesa nunca…” (Font: El Manuscrito carmesí). + info: Antonio Gala, pàgina oficial.

GUAPO, David. “Improvisar una cançó és fàcil. N’hi ha prou en assajar tota la vida”. (Anunci  de plans de pensions BBVA: “Planifica avui per improvisar demà” 2016)

GUARDIOLA, Ma. Teresa (metge, n. 1919). “La música és etèria… ens treu cabòries. És important per la memòria… Quinze minuts tres vegades al dia de piano serveix per recuperar la memòria. Tot el que es fa amb la punta dels dits és important.” (Font: entrevista en el programa Singulars de TV3, 30/08/2011).

H

 HARNONCOURT, Nikolaus (violoncel·lista i director d’orquestra, 1929): “Desde la Edad Media hasta la Revolución francesa la música fue uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura, de nuestra vida. Comprender la música formaba parte de la educación general. Hoy, sin embargo, la música se ha convertido en un mero ornamento” (Font: La música como discurso sonoro. Barcelona. Acantilado, 2006)

HOFFMANN, Ernest Theodor Amadeus. (compositor i escriptor alemany, 1776-1822), “La música comença on acaba el llenguatge” (Font: http://www.mundocitas.com)

HUXLEY, Aldous Leonard (escriptor i pensador, 1894-1963). “Després del silenci, el que més s’acosta a expressar l’inexplicable és la música”. +info

K

KAKU, Michio (físic, n. 1947, EEUU). “La física estudia armonías; la química, melodías. El universo, es sinfonía”. (Font: Blog Vivencias, 18/05/2010, Extret de l’entrevista en “La Contra” de La Vanguardia, realitzada per Víctor M. Amela, 15/05/2010)

KÁROLYI, Otto. (professor de música a la Universidat de Stirling, Escòcia) “La música es al mismo tiempo un arte y una ciencia, por lo cual debe ser apreciada emocionalmente y comprendida intelectualmente. Como ocurre con cualquier arte y con cualquier ciencia, no existen límites a su perfeccionamiento ni a su comprensión. El aficionado que escucha música pero no entiende su lenguaje es comparable al turista que ens sus viajes disfruta del paisaje, de los gestos de los indígenas y del sonido de sus voces, pero sin entender una palabra de lo que dicen. Siente, pero no comprende. (…) Al igual que con cualquier idioma, hacen falta muchos años de trabajo para lograr cierta fluidez gramatical. (…) Quizás se llegue entonces a la situación del turista que, habiendo logrado cierto dominio de un idioma, cuando llega al país de su eleccción es capaz, al menos, de descifrar el periódico local, entender algo de lo que está ocurriendo a su alrededor, tener cierta idea de la topografía y estructua social del país y comunicarse con los indígenas”. (Font: “Prólogo”. Instrumentos, intérpretes y orquestas, Pamplona: Salvat, 1984)

KOHAN, Sílvia Adela (filòloga) “Escribir poesía es conectar con el espacio interno propio y dejarlo asomar. Su práctica supone encarar una forma de conocimiento y una exploración de la identidad personal” (p.11) “Escribir poesía es someterse al ritmo. La gran mayoría de los poetas sienten el ritmo como constituyente fundamental del poema, y la palabra como un aspecto dependiente del ritmo” (p.16) “El poeta escribe sometido a una regulación rítmica. El verso regular lo impone de acuerdo con una serie de normas fijas; el verso libre nos permite amoldar el poema a nuestro estado emocional, creando cada vez un ritmo nuevo, pero nunca eludiéndolo: poesía es ritmo” (p.17)(Font: Cómo se escribe poesía. Barcelona: Plaza&Janés, 1998)

M

MARTÍNEZ, Magdalena (flautista espanyola, 1963). “La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón.” (Font: http://www.mundocitas.com)

MAZZINI, Giuseppe (filòsof i polític italià, 1805-1872). “La música és el ressó del món invisible”.

MENUHIN, Yehudi (violinista, 1916-1999). “Estic segur que la bona música allarga la vida”.

MOYA-ANGELER, Yvette. “La cordialidad, las palabras y expresiones afables de las personas familiares o anónimas con las que uno se va cruzando a lo largo del día son las que marcan en gran medida el color y la musica de la vida, y tienen la capacidad de cambiar nuestro humor incluso en las peores circunstancias”. (Font: “Una vida mable”. Cuerpo-Mente, núm. 208, agost, 2009)

MUÑOZ MOLINA, Antonio (escriptor i membre de la Real Academia Española, 1956): “… un músico sabe que el pasado no existe (…). Su música deja de existir justo en el instante en que ha terminado de tocar. Es el puro presente” (Font: El invierno en Lisboa, Seix Barral. Barcelona, 2007. Pp. 13-14)

MUTTER, Anne-Sophie (vilonista alemanya. Decolaraicons a El País Semanal). “L’emoció de la música ens fa veure que la vida és un regal diví, fins i tot quan ens envaeixen els moments més negres, quan hem de saber que hi haurà llum al final del tunel”.

P

PASCUAL, Lluís (director d’escena). “Jo m’he de posar dins de la respiració d’algú que crea una poètica, perquè una partitura no és res més que una manera de respirar el món i traduir-la. Hi ha dos tipus de director d’escena: els que dirigeixen amb la partitura a la mà i els que dirigeixen amb el llibret a la mà. Jo dirigeixo amb la partitura (…). Jo crec que primer és el sentiment. Després, això se li dóna una forma musical lligada a unes paraules, però primer hi ha un sentiment.” (Font: “Òpera, canvi de segle”. Millennium. 29/92/2007. +info: emissió del programa).

PAVAROTTI, Luciano. (tenor italià, 1935-2007). “Aprendre música llegint la teoria musical és com fer l’amor per correu”

PITÀGORES (matemàtic, filòsof, astrònom, músic i místic grec, 585 a.C.-495 a.C.). “Calla o digues alguna cosa millor que el silenci”… “Escolta i seràs savi. El començament de la saviesa és el silenci”… “No sap parlar qui no sap callar”

PLATÓ (filòsof grec, c. 427 aC ó 428 aC. – 347 aC). “La música és per l’ànima el que la gimnastica és pel cos”.

PRIETO, Imma (n.1975. Professora d’art contemporani i crítica d’art) “Art, educació i territori serien una bona tríada per introduir el centre ACVic d’Arts Contemporànies. (…) La interrelació d’art, pedagogia i societat esdevé, potser, un dels pocs esglaons en el quals situar la tan buscada equació art=vida. Quan l’objectiu de l’art és formar part de la vida, de la societat, dels múltiples contextos en què es generen les societats contemporànies, necessàriament ha de passar per la integració total de les pràctiques artístiques dins la societat mitjançant una reflexió sobre la pràctica pedagògica. (…) L’art ha de reflectir els conflictes quotidians que convergeixen en l’espai social. (Font: “ACVIC. Pensament crític des de la pràctica artística”. BonArt, núm. 144. Octubre 2011. P. 29)

PUIG, Arnau. (Barcelona, 1926. Sociòleg i crític d’art). “La naturalesa no fa obres d’art (…), s’ofereix segons les seves regulacions relacionals internes amb els resultats que en resulten, mentre que una obra d’art ens crida l’atenció perquè plasma la voluntat de qui l’elabora, voluntat que n’és l’única responsable. (…) En l’art és sempre present la subjectivitat de qui l’elabora; a la ciència i a la naturalesa no hi ha subjectivitat”. (Font: “Art i Física recreativa. Que  no ens facin passar els fets de la ciència com a fets artístics”. BonArt, núm. 144. Octubre 2011. P. 13)

Q

QUARLES, J. “La amistad es como la música: dos cuerdas del mismo tono vibrarán a la vez aunque sólo se pulse una.” (Font: http://www.mundocitas.com)

QUIGNARD, Pascal (escriptor, 1948): “La música és aquí només per parlar d’allò que no poden dir les paraules. En aquest sentit no és del tot humana” ( Font: Tots els matins del món. Columna. Barcelona, 1992. Pp. 99)

R

REVERTER, Arturo: “Es sabido que una de las características fundamentales y definitorias de un pianista es la cualidad y calidad de su sonido. Elaborar, fabricar, conseguir una sonoridad, una tímbrica, una personalidad acústica no es nada fácil y tiene que ver con la sensibilidad de cada uno, con su oído, por supuesto, pero también, y no en menor medida, con su técnica. Por su sonido los conoceréis, podríamos decir”. (Font: “Pianismo integral”. En: Diverdi, núm. 168, marzo de 2008)

S

SITJES, Anna (escriptora, correctora i traductora. Girona?, 1962). “No me’n recordo on ho he llegit que els colors, en pintura, s’estenen en l’espai; que en la música els sons es col·loquen en el temps… I en el teatre, on s’ordenen les paraules?, en el temps?, en l’espai? Jo voldria tocar les paraules com toco els colors i estendre-les per les parets, empastifar els carrers, l’asfalt, les baranes dels balcons… però què són les paraules? Què! Pa-rau-les! Pa-rau-les! (I fa com si les volgués agafar de l’aire, davant de la seva boca) Pa-rau-les! Aire. Res més que aire. Pot ser que les paraules només siguin aire?” (“PA-RAU-LES” (guió teatral) a: Ruscalleda, X. coord., Monòlegs a tres bandes. Girona: ACME, 1992. P. 140, )

SCHOPENHAUER, Arthur (filòsof alemany, 1788-1860). “L’arquitectura és música congelada” (Font: http://www.mundocitas.com)

SCHOPENHAUER, Arthur (filòsof alemany, 1788-1860). “En la música, tots els sentiments tornen al seu estat pur; el món no és sinó música feta realitat.” (Font: http://www.mundocitas.com)

SCHUMANN, Robert (pianista i compositor, 1810-1856). “Escolta amb atenció les cançons populars; són una mina de belles melodies i et mostraran el caràcter de les diverses nacionalitats” +info

SCHUMANN, Robert (pianista i compositor, 1810-1856). “La música és el llenguatge que em permet comunicar-me amb el més enllà” +info

SOTA, Juan de la (pintor +info) “Pedro sabe que su instrumento es el aire cuando éste alcanza la densidad del agua. También sabe que la música es el lenguaje del alma cuando ésta alcanza la densidad de la carne. Agua y carne quedan heridas cuando Pedro habla” [Font: programa de mà del concert del pianista Pedro Espinosa (Gáldar, Gran Canaria, 1934-2007) al Palau de Magalia, Las Navas del Marqués, Àvila, per a EMBO Workshop on Biological Implications of Macromolecular Crowding, 14-18/06/2003)

STOCKHAUSEN, Karlheinz (compositor alemany 1928-2007). "Desde que el hombre existe ha habido música. pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música." (Font: http://www.mundocitas.com) +info

STRAVINSKI, Igor (compositor rus, 1882-1971 ). "No n'hi ha prou amb escoltar la música, cal veure-la"

T

TOLMOS TENA, Antoni (pianista i compositor, Lleida 1970): “Potser la música no ens farà més feliços però omplirà el silenci dels moments més difícils” (Font: Antoni Tolmos Trio. Patio de Luces [CD+DVD]. Quadrant records, 2008)

V

VOLTAIRE (François-Marie Arouet). (escriptor i filòsof francès, 1694-1778)”Es imposible traducir la poesía. ¿Acaso se puede traducir la música?.” (Font: http://www.mundocitas.com)

W

WILLIAMS, Pharrell o Skateboard P (raper, productor i compositor de hip-hop nordamericà, n. 1973). “Siempre he pensado que hay conexiones entre el brillo de las estrellas y el cambio de tono de las canciones” (Font: Hijos, canciones y arte pop, de Jeff Koons. Harper’s Bazar España, octubre 2011)

Y

YUEL-JI (músic xinès, s. II a. de C. ). “La música es la armonía del cielo y de la tierra.” (Font: http://www.mundocitas.com)

Z

ZAMBRANO, Maria (filòsof espanyola, 1904-1991) “El pensamiento, cuanto más puro, tiene su número, su medida, su música.” (Font: http://www.mundocitas.com) + info