Intel·ligències múltiples

De LA intel·ligència a LES intel·ligències

Més enllà del Coeficient d’Intel·ligència (CI)

“El cociente intelectual (CI) es un número que se encuentra en una escala en la que 100 es el punto medio. Aquellas personas cuyo CI es igual o mayor a 130 serían consideradas superdotados. Los superdotados poseen, así, una capacidad intelectual superior a la del 98% de la población.” (font)

El test que mesura el coeficinet intel·lctual es basa, fonamentalment, en una bateria de preguntes sobre raonament verbal, espaial, lògica, càlcul,  resolució de problemes, agilitat mental, memòria,  atenció i percepció.

Les intel·ligències múltiples (IM)

El 1983, Howard Gardner va desenvolupar el concepte d’Intel·ligències Múltiples (IM), una teoria alternativa a la del coeficient intel·lectual que només tenia en compte aspectes cognitius relacionats amb habilitats lògiques, numèriques i verbals. Inicialment, la teoria de les IM tenia en compte 7 habilitats cognitives: la lingüística-verbal, la lògica-matemàtica, la física-cinestèssica, l’espacial, la musical, la interpersonal i la intrapersonal. Posteriorment, n’inclogué d’altres com la naturalista, l’existencial i la digital.

La intel·ligència emocional (IE)

“La inteligencia emocional es la capacidad de las personas para interpretar los sentimientos e intenciones de las personas.” (font)

Partint de les idees de Gardnes sobre les IM, el 1995 Daniel Goleman  (EEUU, 1947) publicà la seva teoria sobra le Intel·ligència Emocional (IE).