LLENGUATGE MUSICAL →

Historieta con dedicatoria
Esta es una petición del oyente… sobre la diversidad de melodías que nos acompañan en nuestras visitas a centros comerciales, lugares públicos, el metro, el gimnasio, todas ellas mezcladas hasta conseguir vulgarizar la obra más sublime, convirtiéndola en basura, en un chicle musical para mascar inmersos en la confusión, mientras adquirimos algo que ni sospechábamos necesitar, ruido puro, aturdimiento disfrazado de obra de arte al servicio del consumo compulsivo.

Especialmente dedicado a MUSICARTS. Espero que sea de tu agrado y satisfacción.

P.C. 2008, KlanKlon

La música és un llenguatge no verbal que utilitza uns codis gràfics que permeten escriure l’altura, la durada i la intensitat dels sons.

Musicalment, a la successió de sons de diferent altura en diem MELODIA; a la successió de sons de diferents durada, en diem RITME; i a les variacions d’intensitat d’una melodia o d’un ritme, en diem DINÀMICA.

1. El so

1.1. Fisiologia de l’aparell auditiu (Ciències Naturals)

1.2. Qualitats del so (Física: Acústica)

  • Intesitat -> Dinàmica
  • Timbre
  • Durada -> Ritme
  • Altura -> Melodia

1.3.- Contaminació acústica (Física i Ciències Naturals)

2. Elements del llenguatge musical

2.1. Ritme
2.2. Melodia
2.3. Harmonia
2.4. Formes musicals

Elements de la partitura: grafia musical (1)

Elements de la partitura: grafia musical (2)

Notació musical: Grafies, descripció i exemples sonors (CAST).

Veieu dos dels tipus de notació possibles: la notació alfabètica i la notació sil·làbica en aquest Teclat virtual. Les notes s’indiquen amb notació alfabètica (A, B, C…). Veieu les correspondències amb la notació sil·làbica (do, re, mi…):

A (la) – B (si) – C (do) – D (re) – E (mi) -F (fa) – G (sol)

El dígit que apareix després de la lletra majúscula (A1, B1…) indica l’índex d’altura, és a dir, que la nota A1 és una octava més aguda que la nota A. En la notació sil·làbica ho indicaríem així: la (A) – la’ (A1).

3. Jocs musicals

(Enllaços externs)

SiDokus i mots encreuats: Jocs sobre audicions i conceptes musicals

4.- Documentació

(Enllaços externs)