GESTIÓ

   

2011-2012 i ssCoordinació eduCAT. Institut Jaume Vicens Vives (Girona)

2010. Congrés Internacional de Didàctiques. 2a ed. Organitzen: Uiversitats de Girona, de Ginebra i de Granada. Tema: L’activitat docent: intervenció, innovació, investigació. Coordinació dels “Punts de Trobada” (p. 160)

2008. Cursos de verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (19a. ed.) Tema: La enseñanza de la música en todos los ámbitos de la educación. Mucho ruido y pocas nueces. Secretària del curs.

2005 i ss. Projecte PRODIEMUS (Propostes, reflexions i didàctica interdisciplinària per educar a través de la música)

  • Direcció i gestió: Cançoner virtual i intercatiu PRODIEMUS: base de dades de cançons tradicionals catalanes.
  • Direcció: Revista PRODIEMUS
  • Organització d’actes d’AD-PRODIEMUS (Veieu Agenda)
    • 2006: Presentació del projecte Prodiemus
    • 2007: Participació en le mostra cultural Giroscopi (Girona)
    • 2008: Concert de piano a càrrec d’Antoni Tolmos.

1990 a 1995. Direcció  i coordinació tècnica de les sis edicions dels Cursos de Música de Cambra per a Joves organitzats pel Consell Comarcal del Gironès a Santa Maria del Collell (Pla de l’Estany, Banyoles -Girona-).