PUBLICACIONS

LLIBRES, CAPÍTOLS DE LLIBRES I ARTICLES

2013. “musicaTOUR: músiques del món. Un projecte col·laboratiu, interdisciplinari, obert i dinàmic”. A: Albaladejo, C.; Pujol, M. A. (eds.): VIII Jornades de Música. Les competències bàsiques en l’educació musical. Barcelona: ICE-UB. ISBN 978-84-695-7539-0. pp. 141-153.

2012.  “La implementación y transferibilidad del ABP”. Aula de Innovación Educativa, núm. 216, novembre, pàgines 24-28. Barcelona: Graó. ISSN: 1131-995X [PDF]

2012. “El ABP como alternativa metodológica en el modelo de educación competencial del siglo XXI”. Aula de Innovación Educativa, núm. 216, novembre, pàgines 12-13. Barcelona: Graó. ISSN: 1131-995X [PDF]

2012.  “Consideraciones sobre la fundamentación psicopedagógica del ABP: Aspectos esenciales”. Aula de Innovación Educativa, núm. 216, novembre, pàgines 19-23. Barcelona: Graó. ISSN: 1131-995X  [PDF]

2012. “Luis Alberto Branda. Bevent de les fonts de l’ABP” [entrevista, CAT]. Revista Guix, núm. 388, octubre. Barcelona: Graó. [PDF]

2012. “Luis Alberto Branda. Beviendo en las fuentes del ABP” [entrevista, CAST]. Aula de Innovación Educativa, núm. 215, octubre. Barcelona: Graó. [PDF]

2011Essència popular. Variacions i improvisacions per a piano de cançons tradicionals catalanes. Antoni Tolmos (piano).  Tolmusic & Prodiemus [CD].

  • Documentació i textos de Marta Orts [llibret en línia a Issuu]

2011. L’aprenentatge basat en problemes (ABP). De la teoria a la pràctica: una experiència amb un grup nombrós d’estudiants. Barcelona. Graó. Col. Graó General, sèrie didàctica., núm. 181. Barcelona: Graó. ISBN: 978-84-9980-200-8. Premi Escola Normal de la Generalitat 2010

2010. (comp.) La enseñanza de la música en todos los ámbitos de la educación: mucho ruido y pocas nueces. Girona: C.A.UNED Girona. ISBN: 978-84-692-5871-2.

2010. “Una visión calidoscópica para el trabajo interdisciplinario en el aula de música”. La enseñanza de la música en todos los ámbitos de la educación: mucho ruido y pocas nueces. Girona: C.A.UNED Girona. ISBN: 978-84-692-5871-2.

2010. “La enseñanza en educación infantil, primaria y secundaria, ¿recursos al alcance de todos?”. La enseñanza de la música en todos los ámbitos de la educación: mucho ruido y pocas nueces. Girona: C.A.UNED Girona. ISBN: 978-84-692-5871-2.

2006. “La canción tradicional como eje vertebrador en el tratamiento multidisciplinario de una actividad de centro con implicación de alumnado y profesorado de Educación Infantil y Primaria”. Casas, M; C. Tomàs (coord.) Manual para Educación Primaria. Orientaciones y recursos. Barcelona: Wolters Kluwer. ISBN: 978-84-7197-887-5.

2006Escoltar el missatge de les flors. Les TIC, el tractament interdisciplinari dels continguts i el treball cooperatiu a l’àrea de Música. Reus: Ajuntament. ISBN: 84-89688-38-9. Premi Angeleta Ferrer 2005+info: relació de premis de les diferents edicions. [PDF]

2005. “El uso de las TIC y de los materiales didácticos de carácter interdisciplinar y multimedia en el área de Música: una reflexión a partir de la propia experiencia docente”. Casanovas, M. et al: Las TIC en la formación del profesorado: la perpectiva de las didácticas específicas. Lleida: Universitat. ISBN: 84-8409-922-9.

2005. “A la captura del tempus fugit”. BonArt, núm. 84, desembre. ISSN: 1885-4389.

2005. “11-M: in perpetuam memoriam”. BonArt, núm. 67, maig. ISSN: 1885-4389.

2005 i ssCançoner virtual i interactiu PRODIEMUS: base de dades de cançons tradicionals catalanes. ISBN: 978-84-692-3940-7. [publicació seriada en línia] +info

2005 y ssCancionero virtual e interactivo PRODIEMUS: base de datos de canciones tradicionales catalanas. ISBN: 978-84-692-3939-1. [publicación seriada en línea] +info

2004. “La Música Callada d’Antoni Pitxot”. BonArt, núm. 52, febrer. ISSN: 1885-4389.

COMUNICACIONS, PONÈNCIES I PARTICIPACIÓ EN TAULES RODONES

Ponències i taules rodones

2010. “Sempre ens queda la música”. Educació, cultura i societat: sempre ens queda la música. Universitat de Lleida, estiu 2010. [Taula rodona]

2010. “Fer música a tres bandes amb carambola: les competències bàsiques a través de la música”. Educació, cultura i societat: sempre ens queda la música. Universitat de Lleida, estiu 2010. [Ponència]

2010. “Una visión calidoscópica para el trabajo interdisciplinario en el aula de música”. La enseñanza de la música en todos los ámbitos de la educación: mucho ruido y pocas nueces. C.A.UNED, Girona. XIX Cursos de Verano-UNED. C.A.UNED, Girona. [Ponència]

2010. “La enseñanza en educación infantil, primaria y secundaria, ¿recursos al alcance de todos?”. La enseñanza de la música en todos los ámbitos de la educación: mucho ruido y pocas nueces.  XIX Cursos de Verano-UNED. C.A.UNED, Girona. [Ponència]

Comunicacions

Experiències a l’àrea de Música des de diferents enfocs:

  • Metodologies actives
  • Aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu
  • Treball interdisciplinari
  • Ús de les TIC-TAC

2012. “musicaTOUR: músiques del món. Un projecte col·laboratiu, interdisciplinari, obert i dinàmic”. Les competències bàsiques en l’educació musical. ICE de la Universitat de Barcelona.

2010. “El cançoner virtual i interactiu PRODIEMUS. Base de dades de cançons tradicionals catalanes: anàlisi musical i propostes interdisciplinàries en línia”. CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques. L’activitat docent: intervenció, innovació, investigació. ISBN: 978-84-8458-305-9.

2010. “Mestre educació musical: ampliació de coneixements. Obertura a altres sistemes educatius. Exposició, relflexió i valoració de l’experiencia”. CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques. L’activitat docent: intervenció, innovació, investigació. ISBN: 978-84-8458-305-9.

2009. “El cos com a instrument musical: creativitat i activitat grupal col·laborativa com a proposta didàctica més enllà del context de l’aula”. UNIVEST 98. II Congrés Internacional. Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat. Girona: Universitat de Girona, 2009. ISBN: 978-84-8458-302-8 [CD] [PDF]

200511-M: In perpetuam memoriam. El duelo y la música en obras de Dalí”. A: Gallego, D. (ed.): Las TIC en el aula.  X Congreso Internacional de Informática Educativa, UNED. Madrid: UNED: Anaya, 2005. ISBN: 84-689-2377-X [CD-Rom]

2004. “Tratamiento interdisciplinario dela canción de autor en secundaria”. Publicada a Gallego, D. (ed.) Aprender y formar con TIC. IX Congreso Internacional de Informática Educativa, UNED. Madrid: UNED: Anaya, 2004. ISBN: 84-688-7123-0 [CD-Rom]

2004. “La cançó com a recurs didàctic interdisciplinar. Vinyes verdes, una experiència educativa realitzada a l’àrea de Música amb alumnes de 4t d’ESO”. Publicada a V Jornades de Música: Músiques i interdisciplinarietat, Barcelona: ICE de la UB: Generalitat  de Catalunya. Dep. d’Educació  (p. 119-128). ISBN: 84-88795-64-5

 

Investigacions sobre metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) i engagement.

  • Comunicacions corals com a membre de la Xarxa d’Innovació docent en ABP de lICE de la UdG

2018. [Pendent d'actualització]

2017. [Pendent d'actualització]

2016. “El compromiso académico como una forma de evaluar la percepción de las metodologías activas en un grupo de estudiantes universitarios”. II CIEAE. Congreso Internacional envolvimiento de los alumnos en la escuela: perspectivas de Psicología y Educación: Motivación para el desempeño académico. Lisboa: Universidad de Lisboa.

2014. “Metodologías activas o metodologías expositivas unidireccionales? Una evaluación.”. VIII CIDUI: Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Tarragona

2013. “La evaluación del engagement de los estudiantes a las actividades académicas en el caso del método ABP y otros métodos de aprendizaje activo frente a las metodologías docentes tradicionales”. X FECIES: Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior.   Granada: U. de Granada

2013. “Evaluación de las metodologías activas de aprendizaje frente a las metodologías expositivas unidireccionales: resultados de un estudio basado en una escala de implicación (engagement)”. IV Congrés Internacional UNIVEST. Girona: UdG. [PDF]

2012. ”La implementación y transferibilidad del ABP”. Aula de Innovación Educativa, núm. 216, novembre, pàgines 24-28. Barcelona: Graó. ISSN: 1131-995X [PDF]

2012.  “Un estudi pilot per a l’avaluació de l’aprenentatge basat en problemes (ABP) mitjançant una escala d’enganxament.  3es Jornades de Bones Pràctiques Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. Universitat de Girona. [PDF]

2012.  “L’avaluació de l’aprenentatge basat en problemes (ABP) mitjançant una escala d’enganxament. Estudi pilot”. VII CIDUI: La Universitat, una institució de la societat.

2011 .”Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge Basat en Problemes”. Segones Jornades de Bones Pràctiques. Girona: Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. [PDF]

2011.  ”Les actes de reunió de grup (ARG) com a eina de seguiment, avaluació i informació del treball dels estudiants en contextos de treball dirigit fora de l’aula”. UNIVEST, 3r Congrés Internacional. [PDF]

2010. “Recursos ad hoc: les NTIC com a eina per a la programació docent i/o acció didàctica” (p. 70). CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques. L’activitat docent: intervenció, innovació, investigació. ISBN: 978-84-8458-305-9.

2010. “Xarxa d’innovació docent sobre aprenentatge basat en problemes”. Primeres Jornades de Bones Pràctiques. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. Universitat de Girona. [PDF]