02. Psicològica i didàctica

ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) o PBL (Problem Based Learning)

 1. El aprendizaje basado en problemas. Problemas como técnica didáctica. Dirección de Investigación y Desarrolli Educacivo; Vicerrectoría académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
 2. Aprendizaje basado en problemas. Patricia Morales; Victoria Landa. Theoria, vol. 13, 2004
 3. Aprendizaje basado en problemas: una alternativa al método tradicional. José A. Molina Ortiz et al. Revista de la Red Estatal de Docencia Universitaria, Vol. 3, núm. 2.

Docencia. Miguel Valero García (UPC)

Aptituds musicals

 1. Martín López, Eva. Aptitudes musicales y atención en niños entre diez y doce años, Universidad de Extremadura, 2006. Tesis doctoral [PDF]
 2. Seashore, Carl Emil et al. Test d’aptituds musicals Seashore. Madrid: TEA

Constructivisme

 1. Teoria cognitiva de Piaget

Estils d’Aprenentatge

 1. Diagnosticar los EEAA, D. J. Gallego (PDF)
 2. Estils d’Aprenentatge. Models i instruments de mesura
 3. Modelos de Estilos de Aprendizaje, José Luís García Cué, 2008
 4. Modelo Dunn & Dunn
 5. Teoria dels EEAACaracterístiques dels tipus d’EEAA
  Test CHAEA (Qüestionari Honey & Alonso d’Estils d’Aprenentatge)

Intel·ligències múltiples de Howard Gardner

 1. Les vuit intel·ligències múltiples
 2. Qüestionari
 3. Test

Processos cognitius aplicats a l’aprenentatge

+info: Fundació Carme Vidal de Neuropsicopeda

En Fundi i el cervell,  material pedagògic d’aula dissenyat a la Fundació amb l’objectiu de facilitar al mestre/a d’aula l’estimulació de la funció cognitiva dels alumnes.