05. Electròfons

Teclat virtual

Les notes s’indiquen amb notació alfabètica (A, B, C…). Veieu les correspondències amb la notació sil·làbica (do, re, mi…):

A (la) – B (si) – C (do) – D (re) – E (mi) -F (fa) – G (sol)

El dígit que apareix després de la lletra majúscula (A1, B1…) indica l’índex d’altura, és a dir, que la nota A1 és una octava més aguda que la nota A. En la notació sil·làbica ho indicaríem així: la (A) – la’ (A1).