Músics instrumentistes

Organista. Cabré, Faume: “Dissecció d’un instrumentista”. A Coplement cultura. Avui. 14/03/2009 (pdf)