Músics

El poder de la palabra 

  1. Biografies de compositors, cantants, intèrprets, orquestres, ballarins, òperes, orquestres, etc.
  2. Llistat de compositors segons: noms, segles (des del XVI) èpoques, països i títols de composicion.

Organista. Cabré, Faume: “Dissecció d’un instrumentista”. A Complement cultura. Avui. 14/03/2009 (pdf)

  1. Biografies de compositors, cantants, intèrprets, orquestres, ballarins, òperes, orquestres, etc.
  2. Llistat de compositors segons: noms, segles (des del XVI) èpoques, països i títols de composicion.