M & Pintura*

+ info: Analogías: Música y Pintura

+ info: els instruments de corda a la pintura (catàleg i fotografies d’obres)

Veieu algunes escenes, temes i instruments musicals en obres pictòriques d’artistes de diferents èpoques i estètiques.

  1. Observeu en quin contexts s’utilitza la música per tal de deduir les seves funcions.
  2. Observeu la representació gràfica dels instruments i aprecieu-ne els detalls (element que produeix el so, parts, mida i forma, etc.)

ANDREOTTI, Federico (1847-1930)

An affternoon tea
El poema La dansa

ANÒNIMS del s. XV

Baldung Grien, Hans (1484-1545)

Bonvin, François (1817-1887)

Borch, Gerard ter, II o “El jove” (1617-1681)

Boucher, François (1703-1770)

Braque, Georges (1882-1963)

Brown, John Georges, (1831–1913)

  • La lliçó de música (1870)

Burne-Jones, Edward (1833-1898)

Carolus, Jean (1814-1897)

  • La lliçó de música

Clodion (1738-1814)

CHAGALL, Marc (1887-1985)

+info: Orts, Marta. 121 anys del naixement de Marc Chagall”. Musicarts, 2008

 

El violinista David i Betsabé L’èxode

Circus in the Village

David tocant l’arpa Circus Horse Rider

Chardin, Jean-Baptiste Siméon (1699-1779)

  • Els atributs de la Música (1765)
  • Jove amb un violí (Charles Godefroy)

DALÍ, Salvador (1904-1989)

Alucinacions. Sis aparicions de Lennin en un piano de cua + info
Picasso La cua d’oreneta

David, Gerard (1460-1523). Pintura del Renaixement.

Durer, Albrecht (1471-1528)

Eakins, Thomas

Eyck, Jan van (1395-1441)

Forain, Jean-Loui

Fragonard, Jean-Honore (1732-1806)

Garcia, Pere (Barcelona)

Gozzoli, Benozzo (1420-1497)

Gris, Juan

Harnett, William Michael Harnett (1848-1892)

Hawkins, Louis Welden (1849-1910)

Heilbuth, Ferninand (1826-1889)

Hughes, Arthur (1832-1915)

Klimt, Gustav (1862-1918)

Koch, John (1909-1978)

  • Música (1956-1957). Duet de veu i piano. Representació hiperealista.

La Hyre, Laurent de (1606-1656)

Leech, Raymond

Leighton, Frederic

Lippi, Filippino (1457-1504)

Manet, Edouard (1832-1883)

  • Música als jardins de les Tuileries (1862). En aquesta escena parisina, el pintor hi va representar diferents personatges de la seva època, com el compositor Jacques Offenbach (1819 – 1880)

Matisse, Henri

Midwood, William Henry

  • La lliçó de música (1872). Interpretació d’una partitura per a violí, en una escena familiar i popular.

Mieris, Frans van (1635-1681)

Molenaer, Jan Miense (1610-1668)

Poussin, Nicolas (1594-1665)

Rau, Emil (1858-1937)

Rossetti, Dante Gabriel

Sabatini, I.

SERRA, Pere (aprox. 1357-1406)

Retaule de Tots els Sants  (Monestir de Sant Cugat) (detall) (detall)

Strudwick, John Melhuish (1849-1935)

Terborch, Gerard (1617-1681)

Toulouse-Lautrec, Henri de

Troy, Jean-Françoise de (1679-1752)

Vermeer, Jan (1632-1675). Estètica barroca

Watteau, Jean-Antoine (1684-1721)

Whistler, James McNeill (1834-1903)