Bibliografia i materials didàctics

Biblioteques

Per accedir a alguns dels fons bibliotecaris públics, us adrecem a:

Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya
Biblioteca de la Universitat de Girona

Publicacions recomanades

Per veure les nostres recomanacions bibliogràfiques sobre la música us remetem a:

Secció Ressenyesde la Revista electrònica Prodiemus [ISSN:1988-2173]

 • Llibres relacionats amb la música tradicional catalana.
Col·lecció Òpera Prima, d’Edicions Hipòtesi: +info

 1. La flauta màgica, de Mozart
 2. Aïda, de Verdi
 3. El Barber de Sevilla, de Rossini.
 4. Lohengrin, de Wagner
 5. Turandot, de Puccini
 6. Porgy and Bess, de Gershwin
 7. Orfeu i Eurídice, de Gluck
 8. L’elixir d’amor, de Donizetti
 9. Carmen, de Bizet
 10. LaTraviatta, de Verdi (properament)

Materials de música

 1. Làmina d’iniciació musical: discriminació auditiva.
 2. Pissarra musical amb notes mòbils.