Qualitats del so

El so i les seves qualitats

Les qualitats o paràmetres del so són:

 1. Timbre
 2. Intensitat
 3. Durada
 4. Altura

Relació entre les qualitats del so, els components de la música i els elements del llenguatge musical

 • Timbre -> TIMBRE
 1. Objectes sonors
 2. Instruments musicals

Si voleu escoltar els enregistraments de més de 3.000 sons, entreu en aquest banc de sons. Podeu descarregar-vos els arxius i amb el programa Audacity podeu muntar les vostres pròpies seqüències sonores i ambientar acústicament muntatges multimèdia de fotografia i/o vídeo.

 • Intensitat -> INTENSITAT
 1. Signes i indicacions del volum sonor: fortissimo (ff), forte (f), mezzoforte (mf), piano (p), pianissimo (pp)
 2. Reguladors i indicacions de gradació del volum: crescendo (cresc) i diminuendo (dim)
 • Durada -> RITME
 1. Pulsació
 2. Figures i silencis musicals: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i semifusa
 3. Signes de perllongació: puntet, lligadura i calderó.
 4. Compàs simple (subdivisió binària) i compost (subdivisió ternària)
 5. Línies divisòries
 6. Tempo
 7. Metrònom
 8. Signes de repetició
 9. Síncope – Contratemps
 • Altura -> MELODIA – HARMONIA
 1. Pentagrama
 2. Claus: de sol, de do i de fa
 3. Notes musicals: do, re, mi, fa, sol, la, si
 4. Notes addicionals: superiors i inferiors
 5. Alteracions: diesi (#), bemoll i becaire (b)
 6. Armadura: 1) Ordre dels diesis: fa, do, sol, re, la mi, si. 2) Ordre dels bemolls (b): si, mi, la, re, sol, do, fa.
 7. Escala: pentàfona i heptàfona
 8. Tonalitat: Major i menor
 9. Àmbit d’una melodia.

+info: Vocabulari sonor Teledmus

Banc de sons