Presentació

En aquesta optativa haureu d’inventar situacions (gags), contes o narracions breus seguint l’estructura de diferents formes compostives (AA’, ABA, ABA’, ABACA, etc.). Una vegada tingueu el text escrit, li haureu d’associar onomatopeies per a cada escena o moment de la història, de manera que obtindreu una seqüència no-verbal que l’haureu d’interpretar davant del grup-classe. I ho haureu de fer de la manera més expressiva que pogueu per tal que els companys i companyes arribin a entendre la història sense que prèviament els hàgiu llegit el text.

És a dir, que prendreu el rol de compositors, d’intèrprets i de públic, de manera que us adonareu en primera persona de les dificultats de cada paper i així aprendreu a utilitzar les crítiques de manera constructiva.

Esperem que us serveixi per poder-vos anar orientant en el vessant creatiu i expressiu de Música i que tot plegat us permeti conèixer una mica més les eines i recursos dels compositors i dels intèprets.

Continguts

 • Elements de la comunicació musical: compositor, intèrpret i públic
 • El so i les seves qualitats
 • Relació de les qualitats del so amb els elements del llenguatge musical
 • Les onomatopeies com a element expressiu i de comunicació
 • Les formes musicals com a estructura organitzativa del discurs sonor
 • La veu, els sons bucals de caràcter no-verbal i les percussions corporals com a recursos expressius i de comunicació
 • Utilització de les noves teconologies (NNTT) tant com a recurs de comunicació i expressió com a font d’obtenció i intercanvi d’informació (TIC)

Activitats

Metodologia de treball: treball per projectes

 • Els projectes es lliuraran passats a net fent servir els editors de textos i seguint les normes de presentació adients. Excepcionalment (quan us falli la impressora, per exemple) es podran enviar com a document adjunt d’un correu electrònic adreçat a la professora (orts@xtec.cat)
 • En el cas de projectes àudiovisuals, es lliuraran enregistrats en un CD o s’enviaran per correu electrònic a la professora (musicatic.com@gmail.com)

Agrupament

 • Treball escrit individual i/o en petits grups
 • Posades en comú
 • Exposicions i/o interpretacins davant del grup-classe

Material i infraestructura necessària

 • Ordinador (amb connexió a Internet) i projector de l’aula per a les activitats de grup-classe.
 • Ordinadors de l’Aula de Música (amb connexió a Internet) pel treball que s’ha de realitzar en petits grups.
 • Llibreta d’ús individual per fer els esborranys dels projectes i per prendre apunts de classe.
 • Adreça de correu electrònic.