CREACIÓ MUSICAL →

Aquest és l’entorn de Creació i expressió musicals.

Presentació

Continguts:

  1. Qualitats del so
  2. Onomatopeies
  3. Objectes sonors