ESO

INTERPRETAR I CREAR

 • CANÇONS – per índex alfabètic
 • CANT CORAL
 • FLAUTA – Tipus de flautes – Digitacions – Articulació
 • CONJUNT INSTRUMENTAL – Instruments – Extensió
 • LLENGUATGE MUSICAL – Ritme – Melodia – Harmonia – Forma – Textura
 • PROGRAMARI (1) – Editors de partitures

ESCOLTAR I COMPRENDRE

 • OÏDA – Fisiologia de l’aparell auditiu
 • ACÚSTICA – Qualitats del so – Discriminació auditiva – Contaminació acústica – Musicoteràpia
 • ORGANOLOGIA – La veu – Idiòfons – Membranòfons – Aeròfons – Cordòfons – Electròfons – Agrupacions instrumentals – Agrupacions vocals – Luthiers
 • AUDICIONS – Índex alfabètic de compositors – Índex alfabètic de compositors
 • PROGRAMARI (2)

DIMENSIÓ SOCIAL I CULTURAL

 • musicaTOUR: cultures, músiques i instruments del món
 • HISTÒRIA DE LA MÚSICA (1) – Prehistòria – Edat Antiga – Edat Mitjana – Renaixement -Barroc – Classicisme – Romanticisme – Postromanticisme – Nacionalisme – Impressionisme – Expressionisme – Avantguardes
 • HISTÒRIA DE LA MÚSICA (2) – Jazz – Rock – Músiques alternatives
 • INTÈRPRETS
 • PÚBLIC
 • TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i NNTT (Noves Tecnologies) – Música i Publicitat – Música i Cinema
 • VOCABULARI – Vocabulari musical – Vocabulari TIC