PERFIL PROFESSIONAL →

Marta Orts i Alís

e-mail: orts@xtec.cat
Professora titular de Música a l’institut Jaume Vicens Vives (Girona)

 • Doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació amb Premi extraordinari de doctorat de la UNED per la Tesi: “La cançó tradicional catalana com a recurs didàctic a l’àrea de música i les seves possibilitats de tractament educatiu interdisciplinari. Repertori informatitzat, anàlisi i classificació”
 • Titulada Superior en el Professorat de Piano.
 • Titulada Superior en el Professorat de Solfeig, Teoria de la Música, Acompanyament i Transport.
 • Diplomada en el professorat d’EGB en Ciències Humanes.
 • Mestra de Català.
 • Mestra especialista de Música.
 • Mestra especialista en Educació Infantil.

Participació i promoció d’activitats de recerca i divulgació:

 • Membre de Xarxa d’Innovació Docent en Aprenentatge Basat en Problemes (XID-ABP) de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona des de la seva creació (2009).
 • Membre del consell assessor de la revista Dotze18 de l’editorial Graó.
 • Autora i directora de PRODIEMUS (acrònim de Propostes, Reflexions i Orientacions de Didàctica Interdisciplinària per a Educar a través de la Música): Cançoner virtual i interactiu de cançons tradicionals catalanes i revista Prodiemus.
 • Ha estat membre del Grup de Recerca en Educació, Patrimoni i Arts Intermèdia (GREPAI) de l’Institut de Recerca Educativa de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

Docent en cursos de formació permanent del professorat

 • Formadora en cursos de formació del professorat especialista de música de l’ICE de la Universitat de Girona
 • Formadora del postgrau de Musicoteràpia i mètodes pedagògics en educació musica de l’UdG Formació.
 • Formadora en metodologia ABP com a membre de la Xarxa d’Innovació Docent – ABP de l’ICE de la Universitat de Girona.
 • Membre de l’equip de professorat formador en currículum i avaluació competencial per àmbits del Servei d’Ordenació Curricular d’ESO i Batxillerat del Departament d’Ensenyament.
 • Membre de l’equip de formadors d’opositors a secundària i responsable d’especialitat (música) a Opos.Cat- Fundació Martí l’Humà.

Més informació als següents subpàgines d’aquest weblog:

 • Concerts
 • Cursos i ponències
 • Docència
 • Gestió
 • Premis i mencions
 • Publicacions