PERFIL PROFESSIONAL →

Marta Orts i Alís

e-mail: orts@xtec.cat
Professora de Música a l’institut Jaume Vicens Vives (Girona)

 • Doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació. Premi extraordinari de doctorat de la UNED per la Tesi: “La cançó tradicional catalana com a recurs didàctic a l’àrea de música i les seves possibilitats de tractament educatiu interdisciplinari. Repertori informatitzat, anàlisi i classificació”
 • Titulada Superior en el Professorat de Piano.
 • Titulada Superior en el Professorat de Solfeig, Teoria de la Música, Acompanyament i Transport.
 • Diplomada en el professorat d’EGB en Ciències Humanes.
 • Mestra de Català.
 • Mestra especialista de Música.
 • Mestra especialista en Educació Infantil.

Participació i promoció d’activitats de recerca i divulgació:

 • Dotze18 de l’editorial Graó. Consell assessor de la revista.
 • GREPAI. Grup de Recerca en Educació, Patrimoni i Arts Intermèdia de de l’Institut de Recerca Educativa de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona
 • PRODIEMUS. Propostes, Reflexions i Orinetacions de Didàctica Interdisciplinària per a Educar a través de la Música.
 • XID-ABP. Xarxa d’Innovació Docent en ABP de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona.

Més informació sobre: