Sense prejudicis

Hi ha persones amb unes habilitats innates que manifesten ja des de la infantesa; d’altres ho fan en altres etapes de la vida. Aquestes aptituds poden ser de caràcter físic, artístic o cognitiu. No sempre una persona és habilidosa en tot!

A vegades, però, cal deixar de banda prejudicis socials que ens frenarien a fer públiques aquestes habilitats.

 1. Vídeo. Bebé imitant Beyoncé.
 2. Vídeo. Jonathan, de tres anys, dirigeix el 4t moviment de la 5a simfonia de Beethoven.
 3. Vídeo. Susan Boyle canta al Britain’s Got Talent 2009.
 4. Vídeo. Paddy i Nico ballen al Britain’s Got Talent 2014.

També és cert que hi ha capacitats o habilitats que se’ns poden resistir i que aquesta indisposició inicial pot fer-nos arribar a sentir incopetents o fins i tot, diferents de la majoria. Provablement és perquè genèticament no hi estem predisposats. No cal desanimar-se. Sempre podem aprendre a fer coses si ens ho proposem!

5. Vídeo. Ballant en parella amb una cama i amb crossa.

En qualsevol cas, cal dedicar temps i esforç per treballar i desenvolupar qualsevol destresa o habilitat per tal d’assolir-la, millorar-la i optimitzar-la, no tant per guanyar algun concurs, sinó per la pròpia satisfacció de superar un repte.

ACTITUD

 • GEC. Predisposició apresa culturalment per l’individu segons la qual valora objectes, altres individus, col·lectivitats, grups i institucions.
 • RAE. Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. Disposición de ánimo manifestada de algún modo.

APTITUD

 • GEC. Disposició o capacitat natural o adquirida per a fer alguna cosa.
 • RAE. Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. Capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio de un negocio, de una industria, de un arte, etc.  Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo.

ASSAIG – ASSAJAR

 • GEC. Representació, execució, d’una obra teatral, d’un concert, etc, abans de representar-la, d’executar-lo, en públic.
 • RAE. Preparar el montaje y ejecución de un espectáculo antes de ofrecerlo al público.  Hacer la prueba de cualquier otro tipo de actuación, antes de realizarla. Intentar (procurar). Probar a hacer algo para ejecutarlo después más perfectamente o para no extrañarlo.

ENTRENAR -ENTRENAMENT

 • GEC. Conjunt de pràctiques físiques, psíquiques i dietètiques destinades a proporcionar a l’atleta una preparació per a poder efectuar una prova en les millors condicions de rendiment.
 • RAE. Preparar, adiestrar personas o animales, especialmente para la práctica de un deporte.

ESFORÇ

 • GEC. [Esfprçar-se] Desplegar algú la seva força física o moral a vèncer una resistència, a aconseguir quelcom vencent dificultats.
 • RAE. Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades.  Empleo de elementos costosos en la consecución de algún fin.

GENIALITAT – GENI

 • GEC. Aptitud superior de què és dotat un esperit creador, poder altíssim d’invenció i organització.
 • RAE. Capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables.
 • WKP. Un genio es una persona que se destaca de manera paranormal por sus talentos intelectuales, la genialidad se asocia típicamente a logros sin precedente, creativos y originales. El mismo origen de la palabra le ha dado el sentido de «inventor», persona dotada de un talento «fuera de lo común», con una capacidad intelectual extraordinaria.

HÀBIL -HABILIDÓS/HABILIDOSA

 • GEC. Apte per a alguna cosa, capaç, idoni. Llest, capaç de reeixir en allò que es proposa o que fa.
 • RAE. Capaz y dispuesto para cualquier ejercicio, oficio o ministerio. Apto para algo.

PREDISPOSICIÓ – PREDISPOSAR

 • GEC. Condició de predisposat, inclinació prèvia.
 • RAE. Preparar, disponer anticipadamente algo o el ánimo de alguien para un fin determinado.

TALENT – TALENTÓS/TALENTOSA

 • GEC. Especial aptitud intel·lectual, capacitat natural o adquirida per a certes coses (art, mecànica, etc).
 • RAE. Inteligencia (capacidad de entender).  Aptitud (capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación). Persona inteligente o apta para determinada ocupación.

Comments are closed.

Post Navigation