Què trobareu a musicARTS.cat?

musicARTS.cat és un entorn web  que va néixer per treballar la música amb l’alumnat de secundària i batxillerat de l’institut Jaume Vicens Vives (Girona) molt abans que el centre apostés pel projecte eduCAT (2009-2010). Després ha estat un complement del llibre digital i de l’entorn Moodle de l’institut. Així, els materials que hi trobareu ampliaven, complementaven o reforçaven els continguts curriculars de l’assignatura.

Des d’aleshores, musicarts.cat ha estat una declaració d’intencions.  I en un món canviant, en continu moviment, també un espai virtual dinàmic en permanent estat de construcció.