Què trobareu a musicARTS.cat?

musicARTS.cat és un entorn web  que va néixer per treballar la música amb l’alumnat de secundària i batxillerat de l’institut Jaume Vicens Vives (Girona) abans que el centre apostés pel projecte TACeduCAT. Després, és un complement del llibre digital i de l’entorn Moodle de l’institut. Els materials que hi trobareu amplien, complementen o reforcen els continguts curriculars de l’assignatura.

Aquest és un espai virtual dinàmic, en permanent estat de construcció. Per això, tot i que els apartats generals per classificar els materials estan definits i organitzats, pot ser que no hi hagi tots els continguts que podria haver-hi.