Què trobareu a musicARTS.cat?

musicARTS.cat és un entorn web creat per treballar la música amb l’alumnat de secundària i batxillerat de l’institut Jaume Vicens Vives (Girona). Els materials que hi trobareu amplien, complementen o reforcen els continguts curriculars de l’assignatura. A diferència dels materials del llibre de text (digital o no, personal o de l’aula) o els que pengem al Moodle de l’institut (dins la intranet jvv-virtual del portal del centre), els que publiquem a musicARTS.cat són de lliure accés.

Aquest és un espai virtual dinàmic, en permanent estat de construcció, perquè periòdicament l’anem ampliant i actualitzant. Per això, tot i que els apartats generals per classificar els materials estan definits i organitzats, pot ser que no hi hagi tots els continguts que podria haver-hi.